Výsledky súťaže Poznaj svoju Petržalku

„Poznaj svoju Petržalku“, súťaž, ktorá sprevádzala XII. ročník Dni Petržalky už pozná svojich víťazov. Končený počet tých, ktorí sa stali majiteľmi „čerstvej“ 500 eurovej bankovky sa vďaka starostovi Milanovi Ftáčnikovi rozšíril o jedného nečakaného šťastlivca. Do symbolickej zelenej petržalskej urny bolo odovzdaných viac ako desaťtisíc súťažných kupónov, ktoré obsahovali odpovede na tri významné udalosti v živote samosprávy, tri časové okamihy, ktoré sa navždy zapísali do bohatej petržalskej histórie. Tohtoročná magická deviatka je totiž priamo spojené s rokom 1809, kedy dnešnú metropolu Slovenska, Bratislavu dobíjali z petržalskej strany Dunaja Napoleónske vojska. V roku 1919 bola obec Petržalka oficiálne pričlenená k bývalému Československu a v roku 1989 padla po novembrových celospoločenských udalostiach železná opona na hraniciach s Rakúskou republikou.

Ak ste zakrúžkovali odpovede označené písmenom a, ak ste správne odpovedali na súťažné otázky, mali ste šancu vyhrať bankovku najvyššej nominálnej hodnoty novej, spoločnej európskej meny. Losovanie prvého výhercu (Vizváryová Marcela, Wolkrova 41) zobral do svojich rúk podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, ktorý sa priznal, že ako historik aj on mal na začiatku pokušenie poslať na úrad súťažný kupón. Vedel však, že bude jedným z tých, ktorí určia výhercu, tak v záujme dodržania pravidiel fair play odolal pokušeniu a nakoniec neposlal ani symbolickú jednu hraciu kartu. Druhého víťaza (Darina Molnárová, Švabinského 5) prišiel vylosovať bývalý starosta a dnes predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan. Pre exstarostu je potešujúce, že vedenie samosprávy drží tradíciu v organizovaní Dni Petržalky a každý rok obohacuje program o nové atrakcie. Súčasný starosta Milan Ftáčnik mal zodpovednosť pri vylosovaní tretieho šťastného Petržalčana (Vizváry Róbert, Wolkrova 41). A keďže XII. ročník Dní Petržalky bol spojený s magickými dátumami končiacimi deviatkou, pred obsadením pódia skupinou Olympic, nečakane a za aplauzu takmer dvadsiatich tisíc návštevníkov galaprogramu M. Ftáčnik nečakane vylosoval štvrtého výhercu (Martin Cseres, Jasovska 7).

Víťazi súťaže Poznaj svoju Petržalku si výhry nepriamo vybojované vedomosťami mohli osobne na Dostihovej dráhe v Starom háji, alebo ak tak nestihli, či vo víre sobotňajšieho kultúrneho programu o svojom šťastí ešte nevedeli, môžu si výhernú 500 eurovú bankovku vybrať v kancelárii starostu (Kutlíkova 17) do 30. júna 2009.

Oficiálni víťazi súťaže – Poznaj svoju Petržalku

1. p. Vizváryová Marcela, Wolkrova 41
2. p. Darina Molnárová, Švabinského 5
3. p. Vizváry Róbert, Wolkrova 41
4. p. Martin Cseres, Jasovská 7

web od 2day