Deň otvorených dverí starostu – 25. jún

Pred dovolenkovými, letnými mesiacmi sa po piaty krát v tomto roku otvoria dvere kancelárie petržalského starostu Milana Ftáčnika pre tých záujemcov, ktorí chcú osobne vyjadriť svoj názor na život v mestskej časti, chcú vzniesť pripomienky k fungovaniu miestnej samosprávy, alebo potrebujú pomoc zo strany úradu pri riešení sociálnej, školskej či bytovej otázky. „Predprázdninový“ deň otvorených dverí M. Ftáčnika je naplánovaný na 25. júna 2009 (štvrtok) v čase od 15.00 do 17.00 hod (Kutlíkova 17, I. poschodie).

Ostatný, májový deň využilo celkovo 13 ľudí, pričom až v 7 prípadoch bola diskusia so starostom zameraná na možnosti získania obecného, nájomného bytu. Štyria Petržalčania sa zaujímali o projekt revitalizácie Ovsištského námestia. Samospráva plánuje realizovať projekt obnovy námestie za využitia finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v celkovej sume 107 tisíc EUR (cca. 3,25 mil. Sk). Existujúce verejné plochy budú premenené na modernú zelenú oddychovú zónu, v ktorej budú umiestnené prvky drobnej architektúry (napr. lavičky, odpadkové koše), obnovené budú chodníky a vysadia sa nové stromy, kríky.

web od 2day