Starosta podpísal zmluvu s Dexia bankou

Petržalská samospráva bude môcť v horizonte dvoch rokov postupne zatepľovať objekty, v ktorých dnes sídlia vzdelávacie inštitúcie. Celkovo ide o devätnásť materských a jedenásť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Starosta Milan Ftáčnik a člen predstavenstva Dexia banky Slovensko a.s. Peter Chovanec podpísali 26. júna 2009 (piatok) zmluvu o terminovanom úver vo výške 5 miliónov EUR (150 mil. Sk) so splatnosťou do 15 rokov. Prijatie úveru schválili petržalskí poslanci ma tohtoročnom marcovom miestnom zastupiteľstve, pričom finančné prostriedky môžu byť použité výlučne na rekonštrukciu školských objektov, výmenu okien, opravu striech a školských terás. Znížením energetickej náročnosti objektov chce samospráva ušetriť približne tretinu nákladov, ktoré v súčasnosti vynakladá na vykurovanie škôl. Zároveň ide o krok, ktorým sa modernizujú školské budovy a zlepšuje sa prostredie, v ktorom petržalské deti trávia desať z dvanástich mesiacov roka.

Úrad chce pri obstarávaní stavebných prác využiť elektronické aukcie. V súčasnosti prebieha už druhé kolo verejných súťaží priamo spojených s rekonštrukciou predškolských zariadení na Rovniankovej, Šustekovej, Gessayovej a Bulíkovej ulici. Podrobné výzvy na predkladanie projektov sú zverejnené na webovej stránke www.petrzalka.sk, časť – Verejné súťaže. Víťaz verejného obstarávania vzíde z e-aukcií, do ktorých sú zaradení záujemcovia, ktorí splnia stanovené kritéria. Prvé, júnové elektronické aukcie ušetrili petržalskej samospráve takmer 12 tisíc EUR (362 tisíc Sk). K obstarávaniu stavebných prác a služieb prostredníctvom e-aukcií pristúpil miestny úrad z dôvodu stransparentnenia rozhodovania o investíciách a tiež v záujme efektívneho využívania verejných zdrojov. Aukcie sú považované za najúčinnejší nástroj boja s klientelizmom, dávajú rovnaké šance pre všetkých strany zapojené do súťaže.

web od 2day