Výučba angličtiny už aj v 1. a 2. ročníku ZŠ

Tohtoročné letné mesiace využívajú petržalskí pedagógovia pre praktické spustenie projektu, ktorým sa budú testovať možnosti jazykového vzdelávania žiakov 1. a 2. ročníkov základných škôl. Prvé septembrové školské zvonenie totiž odštartuje pilotný projekt zameraný na testovanie nových foriem, ale aj spôsobu výučby anglického jazyka na prvom stupni škôl. Počas nadchádzajúceho školského roku bude dôraz okrem iného postavený na otázky zvyšovania kľúčových zručností žiaka pri bežnej komunikácii v cudzom, anglickom jazyku. Mladí Petržalčania sa v súčasnosti začínajú učiť cudzie jazyky až od 3. ročníka. Aby sa s výučbou angličtiny začalo hneď od nástupu detí na povinnú školskú dochádzku, je nevyhnutné vypracovať a následne aj otestovať nové učebné osnovy, ktoré sa komplexne prenesú do vyučujúceho procesu v rámci celého, deväťročného základného vzdelávania.

Petržalská samospráva získala pre realizáciu tohto jedinečného projektu v rámci bratislavského regiónu finančné prostriedky z Operačného programu Vzdelávanie, ktorý gestoruje Ministerstvo školstva SR. Premena tradičnej školy na modernú vzdelávaciu inštitúciu je rozpočtovaná na úrovni 162.650 EUR (t.j. 4,9 mil. Sk). Samospráva sa na realizácii projektu podieľa 5% spolufinancovaním z vlastného rozpočtu (8.132 EUR, t.j. 245 tisíc Sk), ostatné zdroje sú získané z Európskeho sociálneho fondu. Do projektu bude priamo zapojených viac ako 1.800 žiakov (1. až 4. ročníka), 24 kvalifikovaných učiteľov a 14 odborne spôsobilých pedagogických pracovníkov. Projekt, ktorý má aktívne prispieť k modernizácii slovenského vzdelávacieho systému pre európsku vedomostnú spoločnosť 21. storočia, potrvá do konca marca 2011. Viac informácií o projekte nájdete na www.petrzalka.skv časti EUROFONDY.

web od 2day