Prvá petržalská zelená cesta je otvorená

Petržalskí cyklisti, korčuliari či rekreační bežci môžu oficiálne využívať prvú miestnu „GREENWAY – Zelenú cestu“, ktorú realizovala samospráva v rámci pilotného projektu podpory výstavby ciest pre ekologickú, nemotorizovanú dopravu. Ide o takmer 4,5 kilometrovú zelenú cestu pozdĺž Dolnozemskej cesty. Symbolicky ju za účasti mladých cyklistov otvorí 7. august 2007 (piatok) starosta Milan Ftáčnik. Povrch zelenej cesty bol upravený, vyčistený a na kontaktných miestach je umiestnených 17 dopravno-informačných tabúľ. Zelené cesty sú verejné prístupné komunikácie určené pre bicyklovanie, korčuľovanie, ale i prechádzku či rekreačný beh. Cesty spravidla spájajú miesta s historickou, kultúrnou i prírodnou atrakciou. Petržalská koncepcia budovania zelených ciest počíta so štyrmi radiálami od severu na juh (Dolnozemská cesta, Chorvátske rameno, Kopčianska a Medzinárodná dunajská cyklistická cesta) a troma spojovacími cestami od východu na západ mestskej časti (Kutlíkova – Bratská, Starohájska – Rusovská a Orechová ulica).

Postupná výstavba nových ciest pre nemotorizovanú dopravu patrí medzi rozhodujúce priority samosprávy na nadchádzajúce obdobie. Pre realizáciu zámerov chce Petržalka využiť nielen vlastné finančné prostriedky, ale aj zdroje z fondov Európskej únie. Rekonštrukcia, modernizácia existujúcich trás a taktiež budovanie nových ciest pritom prispeje k priamej podpore ekologickej dopravy, širšej ochrane životného prostredia, ale aj k zvýšeniu záujmu ľudí o zdravý životný štýl. Petržalská koncepcia budovania zelených ciest počíta okrem iného aj s prepojením bratislavských trás na regionálne, medzinárodne siete v Rakúsku, Maďarsku či Českej republike. Na základe analýzy aktuálneho stavu trás majú cyklisti a tiež korčuliari k dispozícii 65 km zelených ciest medzinárodného štandardu, pričom najvýznamnejšou je dunajská trasa zaradená do európskej siete ciest (cca. 35 km trasa po oboch stranách Dunaja). Verejnosť ma zároveň k dispozícii trasy celomestského charakteru o celkovej dĺžke 25,4 km. Petržalčanmi sú najviac využívané lokality pozdĺž Chorvátskeho ramena a pri Malom Dunaji. V mestskej časti sú okrem oficiálnych trás k dispozícii aj vnútro sídliskové siete, ktoré však vo výraznej väčšine prípadov nespĺňajú technické normy pre označenie zelená cesta, ale slúžia ako napájacie cesty na existujúce mestské, regionálne trasy.

web od 2day