Bratislavská Petržalka súcití s Handlovčanmi

Tragická udalosť v handlovskej bani zasiahla celé Slovensko ako blesk z jasného neba. Petržalský starosta Milan Ftáčnik v mene obyvateľov mestskej časti vyjadruje hlbokú a úprimnú spoluúčasť rodinám, ktoré tak náhle prišli o svojich najbližších.

Smrť blízkeho človeka je tou najťažšou ranou, ktorá môže postihnúť každého z nás, pričom stratu manžela, otca, syna nedokážeme ničím nahradiť. Na znak srdečnej sústrasti všetkým pozostalým obetí banského nešťastia, ale aj ako prejav nezištnej súdržnosti s celou smútiacou „rodinou“ obyvateľov Handlovej, poskytol starosta Milan Ftáčnik a zamestnanci petržalského úradu, členovia odborovej organizáciesumu 1.000 EUR.
Finančné prostriedky na pomoc pozostalým boli poukázané na špeciálny účet mesta Handlová a o ich najúčelnejšom použití rozhodne priamo miestna samospráva.

web od 2day