Platí zákaz prikrmovať túlavé zvieratá

V celej bratislavskej Petržalke platí prísny zákaz prikrmovania rôznych túlavých zvierat, napríklad psov, mačiek či holubov. Za porušenie zákazu hrozí v správnom konaní sankcia až do výšky 166 EUR, alebo bloková pokuta v sume 16,59 EUR. Úrad vyzýva Petržalčanov, aby rešpektovali Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti nielen v záujme ochrany ich vlastného zdravia, ale tiež v snahe zabrániť možnému šíreniu ochorení – toxoplazmózy. Toxoplazmóza je závažné infekčné ochorenie, ktoré najčastejšie postihuje detí, tehotné ženy a prejavuje sa častými bolesťami hlavy, poruchami spánku či poškodením zraku.

Výzva samosprávy je reakciou na množiace sa podnety od občanov, ktorí upozorňujú na to, že v okolí bytových domov bol v ostatných mesiacoch zaznamenaný nadmerný pohyb túlavých mačiek. Miestny úrad pri odchyte mačiek aktívne spolupracuje so Slobodou zvierat a samospráva vyčlenila v tohtoročnom rozpočte na veterinárnu asanáciu sumu takmer 9.300 EUR. Ďalším opatrením je výstavba oplotení pri revitalizovaných detských ihriskách a taktiež spolupráca úradu s vlastníkmi, správcami bytových domov pri orezávaní prerastených kríkov.

web od 2day