Petržalka získala dotáciu od rezortu práce

Petržalku navštívila vo štvrtok (10. septembra 2009) ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová, ktorá sa zaujímala o to, ako najväčšia bratislavská mestská časť uplatňuje zákon o sociálnych službách vo svojich podmienkach, kde vidia sociálni pracovníci miestneho úradu legislatívne medzery, čo by bolo nevyhnutné zapracovať do novely sociálneho zákona, ktorá bude na jeseň tohto roka predložená do Národnej rady SR. Podľa šéfky rezortu práce novela by mala zjednodušiť systém lekárskej posudkovej činnosti v prípade vydávania sociálnych posudkov, mala by vyjasniť povinnosti miestnej, regionálnej samosprávy. Za posudky nebude musieť Petržalčan, ale ani samospráva platiť poplatky. V. Tomanová informovala, že pripravovaná zmena zákona o sociálnych službách je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní a mala by začať platiť od 1. januára 2010. Podľa starostu Milana Ftáčnika je správna zásada, ktorá garantuje občanovi, ktorý nemá žiadny príjem, aby mu bola poskytnutá sociálna služba zdarma. Táto zásada však vyvoláva oprávnené požiadavky na vládu SR, aby obce a mestá dostavali dostatok verejných zdrojov zo štátneho rozpočtu pre zabezpečenie všetkých nevyhnutných služieb.

V tomto smere môžu samosprávam i vyšším územným celkom na Slovensku pomôcť spolufinancovať sociálne projekty aj fondy Európskej únie, konkrétne peniaze vyčlenené na Regionálny operačný program v programovom období 2007 až 2013. Ministerka V. Tomanová konkretizovala, že vláda SR rozhodla o spolufinancovaní tohto programu vo výške 279 miliónov EUR. Tieto prostriedky majú pokryť financovanie práve sociálnych služieb. Zároveň však zdôraznila, že Regionálny operačný program môže byť uplatnený v každom meste a obci Slovenska okrem Bratislavy. Bratislavskej Petržalke preto v tomto roku pomohol rezort práce účelovou dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške viac ako 80 tisíc EUR. Vďaka dotácii môže samospráva ešte v tomto roku rekonštruovať a modernizovať Zariadenie opatrovateľskej služby na Vavilovovej ulici. Samosprávne sociálne zariadenie poskytuje služby pre petržalských seniorov, či núdzové bývanie pre matky s deťmi.

web od 2day