Odhalenie sochy Krista – Dar Petržalčanov

Slávnostné odhalenie a pokrstenie sochy Krista na petržalskom Daliborovom námestí pri kostole Povýšenia Svätého Kríža sa uskutočnilo 15. septembra 2009 (utorok) za účastí zástupcov miestnej samosprávy – starostu Milana Ftáčnika, zástupkyne starostu Viery Kimerlingovej, poslancov miestneho zastupiteľstva, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Vladimíra Bajana i predstaviteľov cirkví. Socha Krista bola symbolicky odhalená v deň Sedembolestnej Panny Márie a týmto krokom naplnila miestna samospráva verejný prísľub ešte z roku 2003. Kópia sochy „Zjednotenia“ bola totiž zástupcami samosprávy v mene Petržalčanov darovaná Svätému Otcovi, Jánovi Pavlovi II. počas jeho poslednej návštevy Slovenska a hlavného mesta SR Bratislavy.

Celkové náklady na realizáciu umeleckého diela, jeho osadenie sa dostali na úroveň 102 tisíc EUR (3,1 mil. Sk). Cena diela je približne 85 tisíc EUR a vybudovanie podstavca s prístupovým chodníkom predstavuje sumu 17 tisíc EUR. Bratislavská mestská časť Petržalka podpísala zmluvu o dielo s akademickým sochárom Stanislavom Mikušom v júni 2005, pričom ešte na jeseň toho istého roku malo byť dielo dokončené a osadené. Pre množstvo prieťahov zo strany zhotoviteľa musel miestny úrad v roku 2007 pristúpiť k súdnemu riešeniu sporu a zámer osadiť sochu pri príležitosti 5. výročia návštevy Sv. Otca v Petržalke sa tak posunul o ďalší rok. Socha Krista je už dnes súčasťou kultúrnych, umeleckých pamiatok osadených na Petržalskom korze.

web od 2day