Petržalský SENIORFEST 2009

Napriek tomu, že bezmála 120 tisícová bratislavská Petržalka patrí z vekového hľadiska k najmladším na Slovensku a žije v nej len 15 tisíc seniorov (cca. 12%), samospráva pripravila spoločne s miestnymi kultúrnymi zariadeniami pre skôr narodených občanov II. ročník SeniorFestu. Petržalský projekt sa radí medzi ojedinelé v podmienkach slovenskej samosprávy a v priebehu troch týždňov ponúka verejnosti sériu pätnástich spoločenských, kultúrnych a vzdelávacích akcií. Festival seniorov otvorí starosta Milan Ftáčnik v prvý októbrový deň o 15.00 hod. v Dome kultúry Zrkadlový háj podujatím – Kytica pozdravov. Symbolická októbrová kytica hudobných a tanečných pozdravov má vyjadriť vzájomnú symbiózu medzi mladou generáciou a seniormi, má prispieť k aktívnemu zapojeniu skôr narodených Petržalčanov do verejného života.

Podrobný program SeniorFestu je uverejnenýv prílohe podčlánkom,pričom bodku za tohtoročný Mesiacom úcty k starším urobí celovečerný galakoncert – S úcty k Vám (DK Zrkadlový háj, 18. október). Samospráva podporuje celoročnú verejnú angažovanosť seniorov nielen cez materiálnu a finančnú pomoc piatich Klubov dôchodcov, ale taktiež cez rôzne sociálne programy (napr. stravovanie, chránené bývanie), občianske poradne (napr. poradňa zdravia, občianska a mediačna poradňa), vzdelávacie projekty (napr. jazykové kurzy, odborné diskusné fóra) a spoločenské akcie (napr. cvičenie pre seniorky, oslava jubilantov). Seniori z najmladšej samosprávy na Slovensku môžu priamo vstupovať do rozhodovania o veciach verejných aj vďaka tomu, že už druhý rok v nej pôsobí Rada petržalských seniorov, ktorá je poradným orgánom starostu M. Ftáčnika.

web od 2day