Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) – rok 2009

Novembrových volieb do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa bude môcť zúčastniť 104.881 Petržalčanov, ktorí v deň volieb dovŕšia najmenej 18 rokov a v deň konania volieb sa budú zdržiavať v mestskej časti. V týchto voľbách sa nevydávajú voličské preukazy a preto voľba mimo miesta trvalého bydliská nie je prípustná. Predsedu a ôsmych petržalských poslancov BSK bude môcť voliť aj 1.231 občanov cudzej štátnej príslušnosti – cudzincov, ktorí sú v mestskej časti prihlásení na trvalý pobyt. Predseda Národnej rady SR Pavol Paška rozhodol, že voľby do vyšších územných celkov budú 14. novembra 2009 (sobota) a v prípade nezvolenia predsedu kraja sa druhé kolo voľby vykoná 28. novembra 2009 (sobota). Volebné miestností budú otvorené od 7.00 do 22.00 hod., pričom v najväčšej bratislavskej mestskej časti budú mať voliči k dispozícii 103 volebných okrskov.

Z organizačného hľadiska bude na prípravu a priebeh volieb dohliadať petržalský úrad prostredníctvom oddelenia organizačných vecí. Miestny úrad už dnes začína s distribúciou oznámení o čase a mieste konania volieb, pričom najneskôr 20. októbra t.r. by mali mať voliči k dispozícií všetky základné volebné informácie. Akékoľvek pripomienky či námietky týkajúce sa volieb môžu Petržalčania adresovať úradu elektronicky na adreseinfo@petrzalka.sk, alebo sa môžu informovať osobne každý pracovný deň v sídle miestnej samosprávy na Kutlíkovej ulici č. 17 (kancelária č. 106).

web od 2day