Pozvánka – Týždeň petržalskej samosprávy

Mesiac október je v členských štátoch Rady Európy považovaný aj za mesiac miestnej demokracie, mesiac, kedy sa lokálne a regionálne samosprávy otvárajú širokej verejnosti. Prvý krát bol projekt oficiálne spustený pri príležitosti 50. výročia iniciatívy Rady Európy pre budovanie miestnej demokracie (2007). Týždeň petržalskej samosprávy štartuje 19. októbra t.r. (pondelok), symbolickou cestou štyroch mladých Petržalčanov do centra európskej politiky, Štrasburgu. Európsky parlament, Európsky súdny dvor pre ľudské práva navštívia žiaci, ktorí aktívne pôsobia v školských parlamentoch, sú víťazí vedomostných celoslovenských súťaží. Týždenný vzdelávací zájazd organizuje mestská časť v spolupráci s poslancom Európskeho parlamentu Vladimírom Maňkom.

Projekt pokračuje neformálnou diskusiou (19. október) na tému „Verejnoprávne médiá verzus poslucháč, divák“, či náhodnými stretnutiami (21. október) starostu Milana Ftáčnika, poslancov miestneho zastupiteľstva s Petržalčanmi. Dialóg medzi volenými predstaviteľmi a občanmi, „Z očí do očí“ prebehne na Vlasteneckom námestí, ktoré bude revitalizované z fondov Európskej únie. Cieľom projektu je podporiť rôzne nástroje miestnej demokracie, priamo zapojiť občanov do života v samospráve a rozšíriť možnosti účastí verejnosti na správe vecí verejných. Akcie organizované počas týždňa samosprávy majú priblížiť verejnú správu k Petržalčanom a taktiež vytvoriť priamy kontakt medzi volenými predstaviteľmi a občanmi.

Týždeň petržalskej samosprávy – 19. október – 23. október 2009

19. – 23. október„Mladí, smer Štrasburg“ – vzdelávací zájazd pre žiakov
základných škôl v Štrasburgu, v európskych inštitúciách
Štrasburg – Francúzsko

19. október (pondelok) „Verejnoprávne médiá verzus poslucháč, divák – neformálna
diskusia k úlohe médií pri podpore miestnej demokracie
CC Centrum – Jiráskova 3, 16.00 hod.

21. október (streda) „Z očí do očí“ – neformálne stretnutia, stretnutia na ulici so
starostom M. Ftáčnikom, poslancami zastupiteľstva
Vlastenecké námestie, 16.00 hod.

22. október (štvrtok) „Spomienky Staropetržalčana“ – slávnostný krst knihy
CC Centrum – Jiráskova 3, 16.00 hod.

23. október (piatok) „Samospráva, kde spolu hovoríme“ – stretnutie zástupcov
miestnej samosprávy s novinármi
Miestny úrad – Kutlíkova 17, 11. 00 hod.

web od 2day