Začína sa obnova centra Sadu Janka Kráľa

Centrálna časť najstaršieho verejného parku v strednej Európe, okolie sochy Janka Kráľa bude v nadchádzajúcich troch týždňoch prechádzať širšou obnovou, modernizáciou. Petržalská samospráva z dôvodu vykonávania stavebných, rekonštrukčných prác žiada návštevníkov Sadu o väčšiu opatrnosť i porozumenie. Slávnostné otvorenie obnovenej časti parku bude spojené s 20. výročím celospoločenských novembrových zmien v roku 1989.

Miestna samospráva pristúpila k čiastočnej modernizácii „srdca“ Sadu Janka Kráľa v spolupráci s nákupným centrom AUPARK a celkové náklady sa odhadujú na sumu 16 tisíc EUR. V najfrekventovanejšej časti praku bude umiestnených 12 nových lavičiek, tri smetné koše či štýlová zámková dlažba. Všetky prvky novej drobnej architektúry pritom spĺňajú prísne požiadavky pamiatkarov, pretože Sad J. Kráľa bol ešte v roku 1963 zaradený medzi významné národné kultúrne pamiatky.

Mestská časť chce partnerstvom so súkromným, privátnym sektorom odštartovať moderný, verejno-prospešných projekt, ktorý by symbolicky vyústil do II. etapy obnovy parku. Tá je spojená s komplexnou obnovou existujúcej infraštruktúry, oddychových zón či verejného osvetlenia. Petržalský úrad pripravuje projekt, ktorý združí verejné financie, zdroje z fondov Európskej únie a taktiež privátne prostriedky, pričom týmto partnerstvom sa vytvorí cesta smerujúca k významnej obnove jedinečného parku v hlavnom meste SR a jeho okolí.

web od 2day