Sponzori pomôžu samospráve pri obnove ihrísk

Projekt TEENPLACE, obnovu štyroch verejných športovísk určených pre strednú školskú mládež štartuje miestna samospráva vyhlásením verejnej súťaže. Do 6. novembra t.r. (piatok) sa môžu prihlásiť spoločností, ktoré majú záujme realizovať revitalizáciu petržalských ihrísk spojenú s osadením hádzanárskych bránok, namontovaním basketbalových košov či úpravou asfaltového povrchu, osadením lavičiek. Víťaz súťaže vzíde z elektronickej aukcie, ktorej sa zúčastnia uchádzači, ktorí splnia podmienky verejného obstarávania zverejnené na našej internetovej stránke. Stavebné práce spojené s obnovou športovísk vybraných na základe minuloročnej verejnej diskusie by mali prebehnúť do konca roku 2009. V prvej etape budú obnovené plochy situované pri Žehrianskej, Fedinovej, Furdekovej a Jankolovej ulici.

Projekt obnovy verejných športovísk pre dorastovú mládež vychádza z programových priorít petržalskej samosprávy, ktoré zaradili mladú generáciu do kategórie, ktorej mestská časť venuje primárnu pozornosť. Projekt je postavený na obnove už existujúcich spevnených, betónových ihrísk, ktoré boli v minulosti vyhradené pre rôzne voľnočasové aktivity školskej mládeže. Na základe výsledkov minuloročnej jesennej verejnej diskusie, do ktorej sa zapojilo viac ako 160 Petržalčanov, vyhotovila samospráva zoznam 28 plôch, ktoré sú vhodné pre realizáciu tejto programovej priority. Nové hracie plochy majú pritom ponúknuť priestor pre loptové hry, neformálne stretnutia mladých ľudí, či oddych v príjemnom, zelenom prostredí.

Samospráva ma záujem zapojiť do projektu mladých ľudí, komunity tínedžerov, neformálne občianske združenia a podnikateľské subjekty, ktoré realizujú investičné zámery na území mestskej časti. Partnerstvo medzi verejným, občianskym a súkromným sektorom pritom môže viesť k posilneniu záujmu mladých ľudí o život v Petržalke, môže prispieť k priamemu zapojeniu tínedžerov do rozhodovania o veciach verejných. Okrem toho, nové športoviská prinesú do mestskej časti moderné mestotvorné prvky, Petržalka bude otvorenou samosprávou pre všetky vekové kategórie. V tomto roku je pre realizáciu projektu vyčlenených takmer 34 tisíc EUR, ktoré získala miestna samospráva v rámci sponzorských príspevkov.

web od 2day