Týždeň mladej generácie – Zelená mladým

„Zelená mladým“ je projekt, ktorým miestna samospráva vytvára priestor pre zástupcov mladej petržalskej generácie k tomu, aby aktívne vstúpili do verejného života, otvorene prezentovali názory na každodenný život v najväčšej bratislavskej mestskej časti. Tohtoročný projekt je okrem iného symbolicky zasvätený celospoločenským zmenám z novembra 1989, 20. výročiu Nežnej revolúcie. Už tretí rok vytvára projekt „Zelená mladým“ slobodný priestor pre komunikáciu starostu, miestnych poslancov s mladými ľuďmi, stredoškolákmi, ale aj zástupcami neziskových organizácií, neformálnych občianskych spolkov.

Týždeň mladých oficiálne otvorí (16. november t.r.) neformálna diskusia „Petržalka očami mladých“, ktorej sa zúčastnia predstavitelia samosprávy, členovia stredoškolských parlamentov, Rady mládeže Bratislavského samosprávneho kraja či občianski dobrovoľníci. Stretnutie má za cieľ vygenerovať názory, pohľady mladých Petržalčanov na pripravovanú koncepciu práce „najmladšej“ bratislavskej mestskej časti vo vzťahu mladej generácií. Koncepcia bude následne predložená na prerokovanie do miestneho zastupiteľstva a stane sa oficiálnym dokumentom samosprávy v oblasti mládežníckej politiky.

Starosta Milan Ftáčnik sa počas týždňa (18. november t.r.) stretne s mladými Petržalčanmi, žiakmi základných škôl, ktorí sa zúčastnili poznávacieho pobytu v Štrasburgu. Akcia „Cesta k našej, spoločnej Európe“ nadviaže na októbrový týždenný pobyt členov žiackych parlamentov v centre európskej diania, európskej politiky. Na projekte samospráva aktívne spolupracuje s poslancom Európskeho parlamentu Vladimírom Maňkom a v tomto roku mohli byť jeho účastníci prítomní nielen ne rokovaní parlamentu, ale oboznámili sa aj s poslaním Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva.

Symbolické pripomenutie 20. výročia Nežnej revolúcie a ukončenie projektu „Zelená mladým“ bude v srdci najstaršieho stredoeurópskeho verejného parku, v Sade Janka Kráľa. Mestská časť spoločne s nákupným centrom AUPARK realizovala v ostatných troch týždňoch obnovu centrálnej časti sadu, pričom 19. novembra 2009 bude vynovená časť slávnostné odovzdaná mladej generácii. Podujatie „20. rokov po – 20. rokov vpred“ je venované mladým ale zároveň aj tým Petržalčanom či Bratislavčanom, ktorí boli v minulosti prenasledovaní pre ich názor, slobodný pohľad na dianie v spoločnosti.

web od 2day