Mladí otvorili obnovenú časť Sadu Janka Kráľa

Symbolická dvadsiatka mladých Petržalčanov otvorila 19. november t.r. obnovenú centrálnu časť Sadu Janka Kráľa. Srdce najstaršieho verejného parku v strednej Európe, okolie sochy Janka Kráľa bolo revitalizované v rámci spolupráce mestskej časti s obchodným centrom AUPARK. V najfrekventovanejšej časti praku je dnes umiestnených 12 nových lavičiek, tri smetné koše a štýlová zámková dlažba. Celkové náklady vynaložené na ostatnú obnovu centrálnej časti parku sú 16 tisíc EUR. Všetky prvky novej drobnej architektúry spĺňajú prísne požiadavky pamiatkarov, pretože sad bol ešte v roku 1963 zaradený medzi významné národné kultúrne pamiatky. Slávnostné otvorenie obnovenej časti Sadu Janka Kráľa bolo nepriamo spojené tiež s odkazom Nežnej revolúcie, 20. výročím celospoločenských zmien z novembra roku 1989.

Sad bol a stále je vyhľadávaným miestnom nielen pre priateľské, rodinné stretávanie, ale vytvára tiež priestor pre otvorené, slobodné diskusie Petržalčanov, Bratislavčanov aj o otázkach verejných. Nad podujatím „20 rokov po – 20 rokov vpred“ prebral záštitu petržalský starosta Milan Ftáčnik. Po slávnostnej časti programu podpísal memorandum o spolupráci medzi mestskou časťou a obchodným centrom AUPARK pri realizácii projektov, ktoré smerujú k obnove, rozvoju a ochrane Sadu J. Kráľa. Mestská časť chce partnerstvom so súkromným, privátnym sektorom odštartovať moderný, verejno-prospešných projekt, ktorý by symbolicky vyústil do II. etapy obnovy parku. Tá je spojená s komplexnou obnovou existujúcej infraštruktúry, oddychových zón či verejného osvetlenia. Petržalský úrad pripravuje projekt, ktorý združí verejné financie, zdroje z fondov Európskej únie a taktiež privátne prostriedky. Takýmto partnerstvom je možné vytvoriť podmienky pre reálnu obnovu jedinečného parku v hlavnom meste SR a jeho okolí.

web od 2day