Verejný odpočet starostu Milana Ftáčnika

Petržalský starosta Milan FTÁČNIK, ako jediný verejný činiteľ v rámci bratislavskej samosprávy, predstúpi 30. novembra 2009 (pondelok) pred občanov mestskej časti a zloží v poradí už tretí verejný odpočet reálneho plnenia jeho volebných priorít. Verejné stretnutie Petržalčanov so starostom sa uskutoční v predvečer dňa konania ostatných komunálnych volieb v roku 2006. Stretnutie sa začína o 16.30 hod. v CC Centre na Jiráskovej ulici č. 3.

Diskusné podujatie je tematicky zamerané na zhodnotenie doterajšieho pôsobenie M. Ftáčnika vo funkcii starostu mestskej časti s dôrazom na aktivity vykonané v končiacom sa roku 2009, na načrtnutie budúcoročných priorít miestnej samosprávy, ktoré vychádzajú nielen z volebného programu starostu, ale i z realizačného plánu Programových priorít samosprávy na prebiehajúce volebné obdobie (2007 – 2010).

web od 2day