Mladí Petržalčania Vás pozývajú darovať krv

Mikulášska kvapka krvi (3. december 2009), ktorú pre dobrovoľných darcov pripravili mladí ľudia, žiaci základných škôl je súčasťou 16 sprievodných podujatí v rámci projektu Predvianočná Petržalka 2009. Výnimočnosť tohtoročnej petržalskej kvapky solidarity je v tom, že dospelých Petržalčanov, rodičov pozývajú k darovaniu najcennejšej tekutiny ich vlastné detí. Každú pozvánku, návrh letáku vyhotovili deti a takmer 200 grafických návrhov bolo zaradených do súťaže, ktorej výsledky oficiálne vyhlási starosta Milan Ftáčnik počas štvrtkového odberu krvi v priestoroch Základnej školy na Gessayovej ulici. Mikulášska kvapka sa začína o 8.00 hod. a je zasvietená mladej generácii, ktorá chce ukázať odvahu, či solidaritu ich vlastných rodičov s ľuďmi, rovesníkmi, ktorí pre záchranu života potrebujú pomoc širšieho okolia. Mestská časť pri organizácii Mikulášskej kvapky spolupracuje s Národnou transfúznou službou SR.

web od 2day