Inzerát – Prijatie zamestnanca na oddelenie územného rozvoja a dopravy

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka prijme zamestnanca na oddelenie Územného rozvoja a dopravy – referát dopravy:

Požiadavky:

– vysokoškolské vzdelanie II.stupňa technického smeru so zameraním na dopravné stavby, dopravné inžinierstvo
– skúsenosti v navrhovaní, resp. posudzovaní dopravných stavieb
– prax vo verejnej správe vítaná
– ovládanie práce s PC
– termín nástupu: po dohode

Bližšie informácie:

tel.č.: 68 286 837
zuzana.kordosova@petrzalka.sk

Písomnú žiadosť zaslať na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Kancelária starostu – referát personálnej práce a miezd
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

web od 2day