Ombudsman i OPP dočasne zatvorené

Petržalčania, ale aj návštevníci mestskej časti nemôžu od januára 2010 využívať bezplatné sociálne, právne poradenské služby poskytované Občianskou poradňou Petržalka a ani Kanceláriou verejného ochrancu práv. Obe inštitúcie totiž musia z finančných dôvodov, dopad svetovej finančnej krízy, pristúpiť k výraznému obmedzeniu lokálnych a regionálnych kancelárií. Šetriaci režim sa priamo dotýka aj bratislavskej Petržalky a od začiatku nového roka je pozastavená prevádzka kancelárie ombudsmana (Miestny úrad, Kutlíkova 17) i občianskej poradne (Osuského 1). V petržalskej samospráve tak ostáva naďalej aktívne pôsobiť len poradňa zdravia (Osuského 1) a mediáčna poradňa (Miestny úrad, Kutlíkova 17).

Petržalská Kancelária verejné ochrancu práv vznikla začiatkom roku 2007 na základe vzájomnej dohody o spolupráci medzi miestnou samosprávou a ombudsmanom Pavlom Kandráčom. Odborní pracovníci kancelárie počas trojročného pôsobenia riešili podnety od viac ako 400 občanov, ktorí sa sťažovali hlavne na konanie orgánov verejnej moci, či na ich nečinnosť. Služby občianskej poradne využilo takmer 500 Petržalčanov, ktorí najčastejšie žiadali o pomoc pri riešení majetkových problémov, či pri otázkach pracovno-právneho a sociálneho charakteru. Poradňa bola otvorená súčasne s kanceláriou ombudsmana, pričom samospráva uhrádzala náklady spojené s bežnou prevádzkou oboch petržalských pobočiek.

Miestny úrad bude v roku 2010 spolupracovať s celoslovenskou Kanceláriou verejného ochrancu práv pri organizovaní neformálnych prednášok, stretnutí s obyvateľmi mestskej časti, študentmi základných, stredných škôl. Zvyšovanie právneho povedomia je totiž jednou z najúčinnejších ciest, ako pomôcť ľuďom v tom, aby poznali svoje práva, aby sa vyznali v sieti fungovania verejných inštitúcií a vedeli riešiť vlastné životné situácie. Petržalčania, ktorí chcú pri riešení osobného problému využiť priamy kontakt s ombudsmanom, môžu navštíviť jeho bratislavskú kancelária na Nevädzovej 5 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 16.00 hod.

web od 2day