Bezplatný odvoz vianočných stromčekov

Po vianočných a novoročných sviatkoch majú Petržalčania možnosť umiestniť „živý“ strom k existujúcemu kontajnerovému stojisku, pričom miestna samospráva v spolupráci s mestskou organizáciou OLO a.s. zabezpečí ich postupnú likvidáciu. Plošný odvoz vianočných stromčekov sa v najväčšej bratislavskej mestskej časti začne vo štvrtok (14. január 2010) a ďalšie bezplatné odstránenie nahromadených stromov bude každý nasledujúci štvrtok a piatok, pričom tento mimoriadny režim potrvá minimálne do konca mesiaca január.

V súvislosti s týmto mimoriadnym opatrením je potrebné zdôrazniť, že aj naďalej platí prísny zákaz umiestňovania akéhokoľvek iného veľkorozmerného, stavebného odpadu v okolí stojísk. Miestny úrad môžu Petržalčania upozorniť na nežiaduce hromadenie nadrozmerného odpadu prostredníctvom „Zelenej linky – 0905 902 254“, ktorá bola zriadená v roku 2008 za účelom zlepšenia komunikácie samosprávy s občanmi v otázkach týkajúcich sa ochrany životného prostredia a udržiavania čistoty. V minulom roku podali občania prostredníctvom Zelenej linky 78 podnetov týkajúcich sa hromadenia odpadu pri kontajnerovom stojisku a v 235 prípadoch sa informovali o povinnostiach pri udržiavaní poriadku na verejných priestranstvách, či o záväzných pravidlách držania psov v bratislavskej Petržalke.

web od 2day