Daňová povinnosť pre majiteľov psov

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach je petržalský majiteľ psa povinný zaplatiť daň do konca januára príslušného kalendárneho roku. Keďže v roku 2010 pripadá 31. január na nedeľu, posledný tohtoročný deň na splnenie daňovej povinnosti je 1. február (pondelok). Podľa platných záväzných pravidiel je každý držiteľ povinný nahlásiť samospráve psa, ktorý je starší ako šesť mesiacov a následne musí každý rok zaplatiť daň. Na túto povinnosť upozornil miestny úrad listom každého evidovaného majiteľa psa. Do petržalského rozpočtu pribudlo v roku 2009 z dane za psa 158 tisíc EUR, čo je oproti roku 2008 nárast o 14 tisíc EUR. Viac ako polovicu z tohto príjmu (88 tisíc EUR) pritom použila samospráva na celoročné čistenie verejných priestranstiev od psích výkalov.

Pri učení záväzných kritérií vychádzala bratislavská Petržalka zo zaužívaných európskych štandardov. Za psa chovaného v bytovom dome s kohutíkovou výškou do 43 cm zaplatí majiteľ ročnú daň vo výške 33,19 EUR, pri kohutíkovej výške nad 43 cm je daň na úrovní 66,38 EUR. Majiteľ, ktorý chová psa v rodinnom dome zaplatí jednotnú sumu 16,59 EUR. Rovnakú čiastku (16,59 EUR) zaplatia za psa aj osamelí dôchodcovia s príjmom na hranici životného minima. Od tejto dane je oslobodený pes chovaný na vedecké a výskumné účely, alebo ak ho používa nevidiaca osoba ako vodiaceho psa. Miestny úrad dnes eviduje 4.889 Petržalčanov, ktorí sú držiteľmi psa a platia miestnu daň. V najväčšej bratislavskej mestskej časti je osadených 200 košov určených výlučne na psie exkrementy.

web od 2day