Oznam – výrub stromov – Tyršovo nábrežie

Mestská časť Bratislava – Petržalka oznamuje, že v mesiac február 2010 bude na základe právoplatného rozhodnutia sp.zn.: 2009/14043/13-Je/Ro zo dňa 14.01.2010 vykonaný výrub 20 ks suchých stromov v lokalite Sad Janka Kráľa a Tyršovom nábreží. Stromy určené na výrub sú suché a nebezpečné.

Výrub drevín bude uskutočnený odbornou firmou, tak aby nedošlo k poškodeniu okolitých drevín. Drevná hmota bude odstránená z miesta výrubu bez vytvárania skládok. Za vyrúbané dreviny bude vykonaná náhradná výsadba na plochách verejnej zelene mestskej časti Bratislava-Petržalka.

web od 2day