Súťaž – Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

Petržalská knižnica v spolupráci s miestnou samosprávou vyhlasuje 21. ročník literárnej súťaže „Petržalských súzvukov Ferka Urbánka 2010“. Súzvuky Ferka Urbánka sú jedinečným projektom v rámci západného Slovenska a ide tiež o jednu z najstarších celoslovenských literárnych súťaži začínajúcich autorov. Mladí autori sa uchádzajú o odborné hodnotenie, ocenenie literárnych prác, v ktorých predstavujú vlastné videnie súčasnej doby, sveta. Zvláštnou súťažnou kategóriou je poézia či próza venovaná petržalskej problematike, pútavé, umelecké spracovanie pohľadu mladej generácie na život v najväčšej bratislavskej mestskej časti. Uzávierka pre podávanie súťažných prác je 14. mája 2010 a nielen umelecká, ale aj laická verejnosť spozná nových víťazov v druhej polovici septembra.

Súzvuky Ferka Urbánka organizuje Miestna knižnica Petržalka, ktorá v minuloročnom, jubilejnom 20. ročníku zaznamenala 364 súťažných prác (239 poézia, 125 próza) od 182 mladých autorov. Odborná porota pritom v doterajšom priebehu súťaže zaregistrovala viac ako 3.500 súťažných prác. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa v poslednom ročníku zvýšil počet prác i súťažiacich (cca. 10%). Najpočetnejšou kategóriou sú nádejní literárni umelci, žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl. Petržalské súzvuky sú výnimočné tým, že ide o súťaž literárnych „prvotín“ autorov, ktorí ešte nikdy verejne nepublikovali ich literárne dielo. Morálnym ocenením víťazov je okrem iného aj to, že ich práce sú publikované v prílohe renomovaného literárneho časopisu – Revue aktuálnej kultúry (RAK). Viac informácií o pravidlách, podmienkach účastí v súťaží nájdete nawww.kniznicapetrzalka.sk.

web od 2day