Jarné upratovanie 2010 – Harmonogram kontajnerov

Tradičné jarné upratovanie v petržalskej samospráve ma prispieť k zlepšeniu čistoty, poriadku nielen v spoločných bytových priestoroch (pivnice, výklenky, terasy), blízkom okolí obytných domov, ale aj na priľahlých verejných priestranstvách, v okolí kontajnerových stojísk. Zelenú spoločnému projektu miestnej samosprávy, správcov a obyvateľov dáva petržalský úrad tým, že od 15. marca (pondelok) do 30. apríla 2010 budú bezplatne rozmiestnene v rámci mestskej časti veľkokapacitné kontajnery podľa časového harmonogramu. Harmonogram je zverejnený na webovej stránke úradu – www.petrzalka.sk. Celkovo ide o 72 prístavných miest v rámci lokalít – Ovsište, Zrkadlový háj, Starý háj, Zadunajec, Kopčany, Dvory a Lúky.

Desať kontajnerov bude postupne, každý týždeň, rozmiestňovať mestská spoločnosť OLO a.s. v spolupráci s petržalským podnikom verejno-prospešných služieb. Na vopred určené miesta budú veľkokapacitné kontajnery pristavené každý pondelok, stredu a následne po troch dňoch bude vykonaný ich odvoz. Do nádob je možné umiestniť objemný odpad (napr. staré stoličky, skrine, postele apod.), alebo menší stavebný odpad. Bezplatná služba je určená výlučne pre fyzické osoby a umiestnenie odpadu zo strany právnických osôb, podnikateľov je prísne zakázané. Voči subjektu, ktorý poruší zákaz zaháji miestny úrad správne konanie s možnosťou uloženia pokuty až do výšky 6.638 EUR (200.000 Sk).

V prípade, že občan nestihne využiť jarné rozmiestňovanie kontajnerov, nadrozmerný odpad môže bezplatne umiestniť v petržalskom zbernom dvore (areál VPS- Čapajevova ul.). Prevádzková doba dvor je pondelok až sobota, v čase medzi 8.00 – 18.00 h. V prípade, že Petržalčan privezie odpad mimo tohto času, jeho uloženie do zberných nádob umožní stála služba. V prípade odloženia odpadu ku kontajnerovému stanovišťu, hrozí občanovi sankcia vo výške 33 EUR (1000 Sk). Samospráva v súvislosti s jarným upratovaním žiada vodičov, aby nevhodným parkovaním áut nebránili bežnej manipulácii s veľkorozmerným kontajnerom.

web od 2day