Petržalka má na terasy 146 tisíc EUR

Bratislavská Petržalka chce nájsť vhodný model na spolufinancovanie rekonštrukcií terás. Na tlačovej besede to uviedol starosta Milan Ftáčnik. Terasy sú v mnohých prípadoch v dezolátnom stave, samospráva však na ich komplexnú opravu nemá dostatok financií. Aspoň s čiastočnými rekonštrukciami začala v minulom roku a preinvestovala 118-tisíc eur. V tomto roku je vyčlenených takmer 146-tisíc eur. Starosta priznáva, že mestská časť nemá dostatok peňazí na to, aby opravili celé terasy a odstránili všetky nedostatky. Ide napríklad o opravu povrchu terasy, schodísk, rámp a zábradlí, či kanálových vpustí, aby sa zabránilo zatekaniu do garáži pod týmito terasami. Podľa Ftáčnika by bolo preto ideálne, keby sa samospráva dohodla na financovaní aj s majiteľmi garáží a obyvateľmi bytov pri danej terase. "Napríklad na Gessayovej chcú platiť, ľudia sa sami hlásia," povedal Ftáčnik. Podľa neho totiž nie je reálne, aby sa na rekonštrukciách podieľalo finančne aj hlavné mesto. To síce vlastní terasy, spravuje ich ale mestská časť.

Potvrdila to aj hovorkyňa bratislavského magistrátu Eva Chudinová. "Mestská časť ich má v správe, mala by sa o ne starať, ako by to bol jej majetok," povedala pre agentúru SITA. Priznáva, že mesto by veľmi rado vyšlo v ústrety obyvateľom, aby boli všetky terasy opravené a dôstojné, ale nemá na to momentálne peniaze. Rekonštrukcie terás vychádzajú z programových priorít súčasnej samosprávy. V Petržalke je okolo 30 takýchto terás, 17 z nich spravuje mestská časť. Pôvodne sa uvažovalo o ich komplexnej rekonštrukcii. Odhad potrebných nákladov pri prvej vytypovanej terase na Rovniankovej ulici však ukázal, že z finančného hľadiska bude takýto projekt nerealizovateľný. Náklady na opravu terasy, kde by pribudli napríklad aj lavičky, lampy či koše, dosiahli okolo 900-tisíc eur.

Mestská časť sa preto rozhodla pre čiastočné rekonštrukcie. V minulom roku sa opravovalo osem terás, najviac peňazí "zhltli" terasy na Rovniankovej (31,4-tisíca eur) a Blagoevovej ulici (viac ako 30-tisíc eur). V tomto roku chce úrad riešiť prioritne tie terasy, kde má samospráva vlastné priestory, teda garáže či nebytové priestory. Opravovať by sa tak mohla napríklad terasa nad garážovými stojiskami na Mlynarovičovej ulici. Počíta sa však opäť aj s menšími opravami, teda odstránením havarijného stavu schodísk a zábradlí.

Správa bola uverejnená v agentúrnom servise spoločnosti SITA – 4. marca 2010

web od 2day