Zástava pre Tibet viala aj v Petržalke

Bratislavská Petržalka sa dnes pripojila k tisíckam samospráv na celom svete, ktoré 10. marca vyvesili pred svoje sídla zástavu Tibetu. Tento symbolický krok je prejavom podpory Tibeťanov v ich zápase o presadenie dodržiavania základných ľudských práv a slobôd. Tibetská vlajka je od 8.00 hod. vyvesená pred budovou miestneho úradu na Kutlíkovej ulici. Celosvetová akcia Zástava pre Tibet vznikla v polovici 90. rokov minulého storočia a dnešný deň bol vybraný ako dátum začiatku povstania proti obsadeniu Tibetu Čínou. Najväčšia bratislavská mestská časť sa v tomto roku pripojila k akcii po prvý krát aj preto, že porušovanie ľudských práv nie je možné prehliadať, ignorovať, musí sa na ich „pošliapavanie“ otvorene upozorniť, lebo ináč sa princípy demokratickej spoločnosti stanú len prázdnymi gestami.

web od 2day