Lúky / Rezerva – zníženie ceny, interpelácia

Petržalský starosta a mestský poslanec Milan Ftáčnik interpeloval (25. februára t.r.) bratislavského primátora Andreja Ďurkovského v súvislosti s navrátením pozemkov v lokalite Lúky VII a VIII pôvodným vlastníkom. M. Ftáčnik interpeláciou požiadal primátora, aby podrobne zdokumentoval postup hlavného mesta SR pri riešení dotknutých vlastníckych vzťahov, či bratislavský magistrát urobil všetko pre to, aby obhájil nielen vlastný záujem, ale aj záujem občanov. Miestna samospráva má totiž na vrátených pozemkoch postavené verejné budovy (škôlka, škola), stavby (cesty, chodníky, parkoviská), ale na súkromných pozemkoch dnes stoja aj bytové domy, ktoré si už mnohí Petržalčania odkúpili do osobného vlastníctva.

Primátor A. Ďurkovský vo svojej odpovedi na ftáčnikovú interpeláciu informuje, že dnešné vedenie mesta muselo požiadať nezávislú advokátsku kanceláriu o preverenie postupu magistrátu pri riešení súdnych sporov týkajúcich sa petržalských pozemkov v lokalite Lúky VII a VIII. Ide totiž o spory, ktoré prebiehali v rokoch 1995 – 1996 a vtedajší zamestnanci hlavného mesta SR už na magistráte nepracujú, celú záležitosť je možné spätne prešetriť len využitím právnych služieb externej kancelárie. Po získaní nezávislého, odborného stanoviska ho bratislavský magistrát sprístupní vedeniu petržalskej samosprávy a tá ho zverejní na svojej oficiálnej internetovej stránke.

Vlastníci bývalých družstevných bytov (prvonadobúdatelia) môžu do 15. apríla 2010 požiadať (spoločnosť H-PROBYT) o odkúpenie doposiaľ nevysporiadaných pozemkov pod bytovými domami s 20% zľavou. Cena za časť pozemku prislúchajúceho ku konkrétnemu domu sa tak zníži v priemere o 100 EUR. Pôvodná cena bola stanovená na úroveň 49,97 EUR/m2 a priemerná cena na jeden byt sa pohybovala na úrovni 450 – 500 EUR. Verený prísľub na „čiastočnú“ zľavu dali zástupcovia spoločnosti REZERVA starostovi M. Ftáčnikovi, ktorý s nimi rokoval v snahe priblížiť dnešnú cenu podmienkam, za akých mohli pozemky odkúpiť vlastníci bytov kým pozemky predávalo mesto, nie súkromný vlastník.

Spoločnosť REZERVA získala pozemky v roku 2004 darovacou zmluvou od dedičov po bývalom vlastníkovi J. Ch. Popperovi. Ide o takmer 5 tisíc m2 pozemkov, na ktorých dnes stoja panelové bytové domy. Doposiaľ prejavili o kúpu pozemku najväčší záujem vlastníci bytov na Bzovíckej (99%), najmenej na Jasovskej ulici (20%). Ide o 450 vlastníkov bývalých družstevných bytov, z ktorých viac ako 200 už požiadalo o odkúpenie pozemku.

Dotknuté bytové domy (ulice): Ľubovnianska 3, Turnianska 5 a 7, Bzovícka 24 a 36, Žehrianska 12 a 14, Krásnohorská 1, 3, 6 a 8, Jasovská 51

web od 2day