Verejné stretnutie – stavba na Betliarskej

Petržalčania môžu vo štvrtok (15. apríla 2010) diskutovať za účasti starostu Milana Ftáčnika, poslancov miestneho zastupiteľstva so zástupcami bratislavského magistrátu a spoločnosti T.I.E.S., ktorá je realizátorom stavby (stavebník) – Obchodné centrum a garáže na Betliarskej ulici. Verejné stretnutie k otázkam ďalšieho osudu nedokončenej stavby bude v priestoroch Základnej školy na Turnianskej ulici, so začiatkom o 18.00 hod. M. Ftáčnik zvolal stretnutie za účelom prezentácie vydaného rozhodnutia mestskej časti, ako príslušného stavebného úradu v súvislosti s povolením na zmenu stavby pred jej dokončením. Petržalský stavebný úrad vydal rozhodnutie, ktoré okrem iného zohľadňuje záväzné stanovisko hlavného mesta SR a umožňuje zmenu stavby pred dokončením. Úrad v súvislosti s dotknutou stavbou zaevidoval niekoľko desiatok námietok, nesúhlasných stanovísk zo strany verejnosti. Bližšie informácie o dôvodoch rozhodnutia nájdete v časti – Verejné vyhlášky.

web od 2day