Navrhnite osobnosti Petržalky pre rok 2010

Neziskové organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale i samotní Petržalčania môžu od pondelka (19. apríla) až do 21. mája 2010 predkladať miestnej samospráve návrhy na osobností, ktoré si zaslúžia široké celospoločenské ocenenie za ich výnimočnú prácu či výrazný ľudský, humánny čin. Ocenenie „Osobnosť Petržalky 2010“ je súčasťou pripravovaného XIII. ročníka podujatia – Dni Petržalky. Jeden z najväčších projektov petržalskej samosprávy sa už tradične realizuje v polovici júna a jeho súčasťou sú rôzne celospoločenské, kultúrne a športové akcie určené pre všetky vekové kategórie Petržalčanov. Slávnostné verejné predstavenie petržalských osobností bude 19. júna 2010 (sobota) počas večerného hudobného galaprogramu na Dostihovej dráhe v Starom háji.

V minulom roku (2009) starosta Milan Ftáčnik odovzdal čestné plakety a vecné dary piatim petržalským osobnostiam. Najvyššie samosprávne ocenenie získal spisovateľ, básnik a textár Kamil Peteraj, novinár a publicista Rudolf Gallo, riaditeľka základnej školy Daniela Petríková, riaditeľka gymnázia Drahomíra Kovaříková a Peter Kliment, textár, humorista, scenárista a prekladateľ. Návrhy pre tohtoročné ocenenie „Osobnosť Petržalky 2010“ je možné predkladať miestnej samospráve v písomnej podobe. Návrh musí obsahovať kontaktné údaje na predkladateľa, navrhovanú osobnosť (adresa bydliska, telefónny – mailový kontakt) a tiež krátku charakteristiku navrhovanej osoby, v čom vidí navrhovateľ jej osobitný prínos pre každodenný život v Petržalke, čim výnimočným sa pričinila o rozvoj mestskej časti.

Adresa pre podávanie návrhov: Miestny úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo pre elektronickú formu podania: kultura@petrzalka.sk.

web od 2day