Dni Petržalky 2010 – Program podujatí

XIII. ročník Dni Petržalky pripravila bratislavská Petržalka pre obyvateľov mestskej časti, hlavného mesta, ale aj návštevníkov metropoly Slovenska. Počas dvojtýždňového (4. – 19. júna) celospoločenského maratónu sa môže široká verejnosť zúčastniť na dvadsiatke bezplatných kultúrnych, športových, hudobných či vzdelávacích podujatí. Tohtoročný program otvorí starosta Milan Ftáčnik 5. júna 2010 (sobota – 11.00 hod.) v rámci celodennej akcie – Petržalka OPEN DAY v Sade Janka Kráľa, ktorá je určená pre športovo ladenú najmladšiu generáciu. Medzi tradičné podujatia Dni Petržalky patrí ocenenie žiakov základných škôl, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v predmetových, športových olympiádach, získali mimoriadne úspechy v rôznych mimoškolských aktivitách. Vedenie samosprávy ocení jedenásť mladých Petržalčanov počas galaprogramu Junior osobnosť (9. jún), ktorý sa začne o 10.00 hod. v Dome kultúry Zrkadlový háj.

Starosta M. Ftáčnik aj v tomto roku udelí pamätné plakety mestskej časti štyrom osobnostiam petržalského spoločenského, verejného života. Návrhy na ocenenie „Osobnosť Petržalky“ mohli v mesiaci máj predložiť neziskové organizácie, spolky či samotných obyvateľov mestskej časti a slávnostné vyhlásenie nových laureátov bude 10. júna (DK Zrkadlový háj – 13.00 hod.). Medzi nositeľov samosprávneho ocenenia patrí napríklad Ladislav Chudík, Kamil Peteraj, Daniel Hevier či Vladimír Weiss. Séria podujatí v rámci tohtoročných Dní Petržalky je rozšírená o nový projekt – Otvorená samospráva. Dňa 16. júna (streda) budú od 14.30 hod. v priestoroch Technopolu vytvorené kontaktné miesta všetky organizácií miestnej samosprávy, priestory úradu budú otvorené pre záujemcov a na otázky verejnosti budú priamo odpovedať riaditelia jednotlivých príspevkových organizácií, prednosta miestneho úradu či starosta so svojimi zástupcami.

Tohtoročne Dni Petržalky sú zasvietené číselným údajom o živote v najväčšej bratislavskej mestskej časti. Pre to, aby každý Petržalčan lepšie poznal zaujímavé čísla o jednej z najväčších samospráv na Slovensku, pripravil miestny úrad pre širokú verejnosť vedomostnú súťaž „Petržalka – Moja láska“. Traja šťastní výhercovia 500 eurovej bankovky budú vylosovaní počas záverečného galaprogramu na Dostihovej dráhe v Starom háji. Brány sobotňajšieho (19. jún) galaprogramu sa otvoria o 10.00 hod. a počas celého dňa vystúpi viac ako päťsto mladých umelcov, spevácky nadaných tínedžerov i seniorov. Návštevníci programu budú tiež môcť využiť burzu kníh, bezplatné vyšetrenie krvného tlaku či jarmok ľudových remesiel.

web od 2day