Detský čin roka – Junior osobnosť 2010

O tom, že úprimné priateľstvo dokáže robiť menšie zázraky sa presvedčila Michaela Varsányiová, ktorá pomohla svojej spolužiačke Gabike prekonávať zložitú životnú situáciu. Stála totiž pri nej takmer každý deň, keď v decembri minulého roku nečakane stratila sluch, pomáhala jej s novým učivom a dnes je nielen jej zdravotný stav výrazne lepší, ale v škole dosahuje výborné študijné výsledky. Michaela bola za nezištnú pomoc svojej kamarátke ocenená starostom Milanom Ftáčnikom v rámci projektu Junior osobnosť Petržalky a to cenou Detský čin roka 2010. Slávnostné vyhlásenie tohtoročných laureátov morálneho ocenenia Junior osobnosť Petržalky bolo 9. júna (streda) v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj.

Ďalších 14 mladých Petržalčanov, študentov základných škôl (viď. príloha) ocenil starosta M. Ftáčnik pamätným listom pri príležitosti XIII. ročníka Dni Petržalky. Medzi junior osobnosťami mestskej časti sú mladí ľudia, ktorí počas prebiehajúceho školského roku 2009/2010 dosiahli výnimočné študijné výsledky, reprezentovali školu, petržalskú samosprávu v predmetových či športových olympiádach, získali mimoriadne úspechy v rôznych mimoškolských aktivitách. Samospráva týmto krokom zvýrazňuje nezastupiteľné postavenie mladej generácie v modernej, vedomostnej spoločnosti. Ocenení žiaci sú už dnes vzorom nielen pre svojich rovesníkov, ale i pre mnohých dospelých Petržalčanov a sú pozitívnym signálom o tom, že budúcnosť mestskej časti stojí na úspešnej, vzdelanej generácii mladých ľudí.

web od 2day