Pozvánka – Deň otvorenej samosprávy (16. jún)

Deň otvorenej samosprávy je súčasťou sprievodných podujatí v rámci projektu Dni Petržalky 2010. Ide o ojedinelý a výnimočný projekt v rámci bratislavskej samosprávy, kedy sú predstavitelia mestskej časti i jednotlivých príspevkových, rozpočtových organizácií samosprávy priamo pod paľbou otvorených otázok návštevníkov, Petržalčanov. Petržalská samospráva sa pred širokou verejnosťou otvorí zajtra (16. jún) od 14.30 h. do 17.00 h. v priestoroch Technopolu (Kutlíkova 17). Vo vstupnom vestibule úradu budú vytvorené kontaktné miesta všetkých organizácií mestskej časti a na otázky verejnosti bude priamo odpovedať starosta Milan Ftáčnik, zástupcovia starostu Juraj Kováč a Viera Kimerlingová, prednosta Marian Miškanin či riaditelia príspevkových organizácií. Symbolické otvorenia dňa bude o 14.45 h. za účasti predstaviteľov samosprávy i náhodných návštevníkov podujatia.

web od 2day