Prevádzka materských škôl počas prázdnin

Počas prebiehajúceho školského roku 2009/2010 navštevuje petržalské predškolské zariadenia takmer 2.160 detí. Počas letných mesiacov budú môcť rodičia aj naďalej využívať služby jednotlivých materských škôl v pôsobnosti mestskej časti avšak v upravenom – prázdninovom režime. Počas letných mesiacov budú okrem bežných tried otvorené tiež špeciálne triedy učené pre deti s poruchami výživy (MŠ Pifflova), mentálnym postihom (MŠ Turnianska) či autizmom (MŠ Iljušinova). Na základe doterajších skúseností budú postupne, na jeden mesiac, vyradené z prevádzky predškolské zariadenia tak, aby otvorené škôlky boli situované v každej väčšej spádovej oblasti mestskej časti, bolo k ním vyhovujúce dopravné, autobusové spojene.

Petržalská samospráva pristúpil k čiastočnej úprave letného, prevádzkového režimu 19 predškolských zariadení nielen z dôvodu čerpania riadnych dovoleniek zo strany zamestnancov, ale aj v záujme realizácie stavebných projektov, ktoré sú priamo spojené s rekonštrukciou školských objektov, výmenou okien, dverí a opravou striech. Počas dvojmesačných prázdnin bude z prevádzky úplne vydarená materská škola na Turnianskej ulici (komplexná obnova objektu). Miestny úrad v prípade predĺženia stavebných prác upraví režim prevádzky škôl tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a starostlivosť o detí. V prípade, že oprava objektu nebude ukončená v stanovenom termíne, rodičia budú bezodkladne informovaní riaditeľom zariadenia o náhradnej alternatíve, o možnosti umiestniť dieťaťa do najbližšej škôlky.

Prevádzka jednotlivých materských škôl počas letných prázdnin

1. júl – 31. júl 1. august – 31. august

MŠ BohrovaMŠ Macharova
MŠ RovniankovaMŠ Bradáčova
MŠ BulíkovaMŠ Jankolova
MŠ Lietavská MŠ Bzovícka
MŠ Gessayova MŠ Ševčenkova
MŠ Iľjušinova MŠ Haanova
MŠ ŠustekovaMŠ Holíčska
MŠ PifflovaMŠ Lachova
MŠ Röntgenova
MŠ Strečnianska

web od 2day