Petržalské prázdninové leto 2010 / Akcie

Víkendová detská divadelná scéna, séria tvorivých dielní v denných táboroch či množstvo športovo-zábavných hier. Podujatia v rámci projektu „Prázdninové leto 2010“ pripravila pre úsmevné a tajuplnému trávenie prázdninových dní mladých ľudí miestna samospráva v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalka. Nenapodobiteľné divadelné majstrovstvo predvedú mladí herci, umelci obecenstvu každú nedeľu o 17.00 hod. v záhrade Leberfinger v Sade Janka Kráľa. Tematické denné tábory, ktorých zábavný i výchovný program je rozvrhnutý do piatich dní, ponúkajú celodenný program v čase od 7.30 do 17.00 hod. a cena jedného turnusu je 40 EUR. V cene je zahrnutá strava, pitný režim, cestovné náklady či vstupné na organizované podujatia. Viac informácií nájdete nawww.kzp.sk.

Petržalská samospráva okrem vlastných projektov ponúka akcie, na ktorých úzko spolupracuje s Centrom voľného času. Centrum voľného času na Gessayovej ulici organizuje počas letných mesiacov (júl – august) tradičné tvorivé umelecké dielne, deťom taktiež ponúka zábavné rozprávkové hry, či výlety do okolitej bratislavskej prírody. Denné tábory majú z tematického hľadiska týždennú periódou. Rodičia môžu dieťa zapísať do jednotlivých táborov či tvorivých dielní každý deň medzi 14.00 až 17.00 hod. Viac informácií je možné nájsť na adresewww.cvcgesba.edu.sk, alebo na čísle 62 315 979.

Mestská časť po dohode s riaditeľmi základných škôl ponechá počas dvojmesačných prázdnin prístupné školské dvory, ktoré budú môcť mladí Petržalčania a ich rodičia využívať na rôzne športové, voľnočasové aktivity. Pre zlepšenie stavu školských ihrísk budú všetky zelené plochy začiatkom júla pokosené a upravené. Tri základné školy budú počas letných prázdnin otvorené pre organizovanú klubovú, športovú činnosť. ZŠ Dudova ponúka denné tenisové či lukostrelecké tréningy, ZŠ Holíčska sa zameria na mladých basketbalistov a areál školy na Turnianskej budú počas letných mesiacov využívať nadšenci plážového volejbalu.

web od 2day