Samospráva odštartovala Knižný kolotoč

Aj počas tohtoročných letných mesiacov sa môžu čítania chtiví Petržalčania priamo zapojiť do úspešného projektu – Knižný kolotoč. Po predchádzajúcich troch ročníkoch sa nenásilné putovanie kníh presúva z uzavretých priestorov miestneho úradu na otvorené verejné priestranstvá, medzi náhodných čitateľov. Záštitu nad kolotočom dovolenkového čítania prevzal starosta Milan Ftáčnik a riaditeľ knižnice Ernest Húska. Symbolické prvé spustenie kolotoča kníh bolo v stredu (7. júla) pred fontánou na Kutlíkovej ulici. Počas celých prázdnin sa môžu Petržalčania stať aktívnou súčasťou projektu každú stredu a to v čase od 9.00 do 12.00 hod v stánku pri fontáne pred budovou TECHNOPOLU. Zapojenie sa do projektu pritom nič nestojí. Požičanie kníh je bezplatné a bez čitateľského preukazu, registrácie.

Okrem toho, knižný kolotoč vo svojej plážovej podobe trvalo prenikol aj na mestskú pláž pri Dunaji, či po prvý krát aj v susedskom šate do priestorov bytového domu na Rovniankovej ulici. Do letného projektu je zaradených viac ako tisíc publikácií, ktoré sú vyradené z knižného fondu, ide o duplikáty. Základným cieľom na slovenské pomery jedinečného projektu je, aby sa formou bezplatnej hry podporilo putovanie kníh medzi čitateľmi, ktorí dajú knihám druhý čitateľský život. Zapožičané knihy by mali byť po prečítaní v čo najkratšom čase ponúknuté ďalším záujemcom. Kolotoč čítania potrvá do septembra, kedy sa okrem iného určí kniha, ktorá počas putovania získala najväčšiu popularitu, bola najžiadanejším dielom. Petržalská knižnica sa pri organizovaní projektu inšpirovala obdobnými akciami existujúcimi vo svete, kde podobné projekty zasahujú celé mestské aglomerácie či dokonca viaceré mestá.

web od 2day