Jesenné upratovanie v bratislavskej Petržalke

Samospráva reaguje na pretrvávajúci záujem Petržalčanov o plošné upratovanie spoločných priestorov domov, pivníc či verejných priestranstiev v okolí panelákov. Od 13. septembra do konca novembra tohto roku preto budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery v 120 lokalitách mestskej časti . Na určené miesta budú kontajnery pristavené každý pondelok, stredu a následne je ich odvoz naplánovaný na koniec týždňa. Petržalský úrad žiada vodičov, aby nevhodným parkovaním nebránili manipulácii s kontajnerom. Zberné nádoby sú určené výlučne pre objemný, stavebný odpad (napr. staré stoličky, skrine, postele, umývadla) a zakázané je umiestňovať do nich biologický odpad, resp. odpad obsahujúci škodlivé látky (napr. oleje, batérie, žiarivky, elektrické zariadenia). Za odloženie odpadu mimo zbernej nádoby hrozí občanovi sankcia vo výške 33 EUR.

Bezplatná služba je určená výlučne pre fyzické osoby a umiestnenie odpadu zo strany právnických osôb, podnikateľov je zakázané. Občan môže v prípade zistenia porušenia zákazu podať aj anonymný podnet na petržalskej Zelenej linke – 0905 902 254. Voči subjektu, ktorý poruší záväzné pravidlá, začne viesť úrad správne konanie s možnosťou uloženia pokuty do výšky 6.638 EUR. Spoločný „zelený projekt“ mestskej časti a spoločnosti OLO patrí k najucelenejším v rámci mesta a jeho výsledkom je zvyšovanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách. V prípade, že občan nestihne využiť jesenné rozmiestňovanie kontajnerov, nadrozmerný odpad môže bezplatne umiestniť v zbernom dvore na Čapajevovej ulici. Zvýšiť čistotu v okolí stojísk pomáha aj ich zastrešenie či uzamykanie. Mestská časť preto už tretí rok podporuje takéto aktivity vlastníkov nehnuteľností nenávratným príspevkom do výšky 830 EUR. Záujem o získanie dotácie doposiaľ prejavilo 60 bytových domov.

web od 2day