Poradne majú napriek kríze zelenú

Každý štvrtok v čase od 14.00 do 17.00 hod. poskytnú odborní pracovníci Petržalskej poradne pre matky a osamelých ľudí záujemcom bezplatné poradenstvo v oblasti rodinného práva či v sociálnej agende. Rady môžu využiť nielen osamelé matky či otcovia s deťmi, ale aj seniori, dlhodobo nezamestnaní či mladiství, ktorí boli prepustení z ústavnej výchovy. Poradňa pôsobí na Osuského ulici 1/A a zapadá do siete sociálnych projektov, ktoré realizuje mestská časť v spolupráci s neziskovým sektorom už od roku 2007. V súčasností môžu obyvatelia bratislavskej Petržalky okrem poradne pre matky a osamelých ľudí využívať bezplatné služby, poradenstvo ďalších troch poradní – poradne zdravia, mediačnej a občianskej poradne. Miestna samospráva štvrtý rok finančne, materiálne podporuje činnosť poradní, pretože aktívne poradenstvo pomáha ľuďom, aby lepšie poznali svoje základné práva, aby sa vyznali v zložitej sieti fungovania verejných inštitúcií a vedeli riešiť vlastné zložité životné situácie.

Petržalská poradňa zdravia (sídlo – Osuského 1/A) poskytuje každý pondelok, stredu a piatok bezplatné vyšetrenia na rôzne civilizačné ochorenia, ale aj poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu. Mediáčna poradňa (sídlo – Miestny úrad, Kutlíkova 17) je primárne zameraná na pomoc pri riešení rôznych rodinných, susedských či pracovno-právnych sporov s využitím mediácie, preferuje cestu urovnania sporov mimosúdnou dohodou. Občianska poradňa (sídlo – Miestny úrad, Kutlíkova 17) z dôvodu finančnej krízy pôsobí v tomto roku v šetriacom režime. Znamená to, že Petržalčania si konzultácie s odbornými spolupracovníci poradne musia dohodnúť telefonicky na čísle 0949 / 830 465, alebo mailom na adrese kontakt@obcianskaporadna.sk. Poradňa poskytuje rady v majetkovo-právnych sporoch, sociálnej oblasti či pri dedičskom konaní. Služby petržalských poradní sú prístupne nielen obyvateľom mestskej časti, ale i širšej bratislavskej verejnosti.

web od 2day