Štyritisíc žiakov zasadlo do vynovených škôl

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2010/2011 bolo v bratislavskej Petržalke za účasti rodičov, žiakov – prvákov, petržalského starostu Milana Ftáčnika i samotných pedagógov v priestoroch Základnej školy na Tupolevovej ulici. Starosta M. Ftáčnik osobne privítal mladým Petržalčanov, ktorí po prvý krát zasadli do školských lavíc a daroval im knihou, ktorá ponúka najkrajšie európske rozprávky od autorky Danice Pauličkovej.Do školských lavíc petržalských škôl zasadlo po prvý krát 585 prvákov, čo je oproti minulému školskému roku nárast o 125 detí. Najmladší Petržalčania, ktorí si začali plniť povinnú školskú dochádzku, budú od prvého dňa zapojení do európskeho projektu výučby cudzieho – anglického jazyka. Najväčšia bratislavská mestská časť sa aktívne zapojila do inovačného projektu, na ktorý získala nenávratný finančný príspevok z európskych fondov vo výške 163 tisíc EUR. K modernizácii vyučujúceho procesu prispejú aj interaktívne tabule, ktorými je vybavená každá petržalská základná škola.

Od 2. septembra t.r. zasadlo do 211 vynovených tried základných škôl 4003 žiakov . Jedenásť škôl v zriaďovateľskej pôsobností mestskej časti prešlo v ostatných 15 mesiacoch modernizáciu, boli komplexne vymenené staré okná za nové a taktiež boli zateplené strechy. Miestna samospráva týmto krokom nielenže prispela k výraznému skultúrneniu priestoru, kde mladí Petržalčania trávia desať mesiacov z roka, ale urobila tiež významný krok k šetreniu verejných zdrojov na energiách. Náklady na zateplenie školských objektov hradil úrad z päť miliónového úveru, o prijatí ktorého rozhodli miestni poslanci na jar roku 2009.

Rodiny školou povinných detí, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi, môžu požiadať miestny úrad o jednorazovú finančnú výpomoc na nákup školských pomôcok. Okrem toho, každé dieťa zo sociálne slabšieho prostredia má nárok na príspevok na stravovanie v školskej jedálni. Denná stravná dávka je na úrovni 0,90 (I. stupeň ZŠ) či 0,94 EUR (II. stupeň ZŠ). Finančný príspevok na stravu využívalo v predchádzajúcom školskom roku každý mesiac v priemere 110 školou povinných detí a tento stav sa očakáva i v nadchádzajúcom roku. Petržalská samospráva v posledných troch rokoch investovala do modernizácie jedálni viac ako 130 tisíc EUR, pričom išlo o nákup nových kuchynských spotrebičov, chladničiek či riadu.

web od 2day