Verejný odpočet starostu – 20. september

Milan FTÁČNIK pozýva obyvateľov Petržalky na otvorené, verejné stretnutie, ktoré sa uskutoční 20. septembra 2010 (pondelok) so začiatkom o 17.00 h. v CC Centre na Jiráskovej ulici. Stretnutie je tematicky zamerané na zhodnotenie štyroch roku jeho pôsobenie vo funkcii starostu mestskej časti a naplnenia volebného programu, priorít, ktorým sa uchádzal o dôveru v ostatných komunálnych voľbách. M. Ftáčnik patrí k jedinému bratislavskému starostovi, ktorý každoročne predstupoval pred verejnosť s čiastočným odpočtom svoje práce.

web od 2day