SENIORFEST 2010

Napriek tomu, že bezmála 120 tisícová bratislavská Petržalka patrí z hľadiska jej vekového zloženia k najmladším na Slovensku a žije v nej približne 15 tisíc seniorov (cca. 12%), mestská časť pripravila spoločne s miestnymi kultúrnymi zariadeniami pre skôr narodených občanov III. ročník SeniorFestu. Petržalský projekt sa radí medzi ojedinelé v podmienkach slovenskej samosprávy a v priebehu dvoch týždňov ponúka verejnosti sériu dvanástich spoločenských, kultúrnych a vzdelávacích akcií. Festival seniorov symbolicky otvorí starosta Milan Ftáčnik 4. októbra 2010 (pondelok) o 15.00 hod. v Dome kultúry Zrkadlový háj podujatím – Kytica pozdravov. Symbolická októbrová kytica hudobných a tanečných pozdravov má vyjadriť vzájomnú symbiózu medzi mladou generáciou a seniormi, má prispieť k aktívnemu zapojeniu skôr narodených Petržalčanov do verejného života.

Podrobný program SeniorFestu je uverejnený na stránke www.kzp.sk, pričom bodku za tohtoročný Mesiacom úcty k starším urobí celovečerný galakoncert – S úcty k Vám (DK Zrkadlový háj, 17. október). Miestna samospráva dlhodobo podporuje celoročnú verejnú angažovanosť seniorov nielen cez materiálnu a finančnú pomoc piatim Klubom dôchodcov, ale taktiež cez rôzne sociálne programy. Ide napríklad o príspevok na stravovanie dôchodcov, podporu chráneného bývania či bezplatné občianske poradne v oblasti zdravia či dôchodkovej legislatívy. Medzi najviac žiadané projekty patria tiež kurzy cudzích jazykov, školenia v oblasti informatiky, práce s počítačom a na internete. Seniori z najmladšej samosprávy na Slovensku môžu priamo vstupovať do rozhodovania o veciach verejných aj vďaka tomu, že už tretí rok v nej pôsobí Rada petržalských seniorov, ktorá je poradným orgánom starostu M. Ftáčnika.

web od 2day