Petržalka má druhý mliečny automat

Obyvatelia bratislavskej Petržalky majú k dispozícii druhý mliečny automat, ktorý je situovaný pred vchodom do obchodného centra TESCO. Automat bol do nepretržitej prevádzky spustený dnes (29. september) a verejnosť si môže bez akýchkoľvek prekážok zakúpiť chladené surové kravské mlieko. Jeho kvalita je monitorovaná a vyhodnocovaná každý deň. Prvý mliečny automat bol otvorený v júni pred petržalským nákupným centrom TERNO, pričom jeho prevádzkovateľ ho musel za štyri mesiace už niekoľko krát dočasne odstaviť, pre vážne poškodenie zo strany neznámych vandalov. Prevádzkovateľ bol preto nútený prijať technické opatrenia, ktoré zabezpečia non-stop monitoring oboch zariadení.

web od 2day