Európska sociálna sonda 2010

Petržalské domácnosti boli náhodným výberom zaradené do celoeurópskeho prieskumu, ktorým sa zisťujú názory verejností na dôležité celospoločenské, ekonomické i kultúrne otázky. Prieskum „Európska sociálna sonda 2010“ prebieha v 27 európskych krajinách a ide už o piatku vlnu prieskumu v rámci členských štátov Európskej únie. Na Slovensku prieskum koordinuje Spoločenský ústav Slovenskej akadémie vied a v teréne budú základné dáta zberať anketári spoločnosti GfK Slovakia s.r.o. Anketári budú navštevovať vytypované petržalské domácností od novembra t.r. do konca januára 2011. Miestna samospráva upozorňuje Petržalčanov, že anketári sa musia preukázať preukazom i osobným listom, ktorým boli poverení na takúto činnosť. V prípade akýchkoľvek nejasností, podozrení je možné kontaktovať mestskú políciu (159), alebo projektovú manažérku Danu Kosecovú na bratislavskom telefónnom čísle 57 371 216. Všetky informácie získané v prieskume sú prísne dôverné a budú použité výlučne na štatistické účely.

web od 2day