Ťažba dreva v Pečnianskom lese

Lesy Slovenskej republiky (Odštepný závod Palárikovo) budú v katastri bratislavskej Petržalky realizovať od 20. októbra 2010 (streda) výrub stromov. Ide o plánovanú ťažbu dreva v Pečnianskom lese, ktorá vychádza z plánu starostlivosti o les. Štátny podnik po ukončení ťažby a odvoze drevnej hmoty, vykoná v dotknutej lokalite výsadbu nových stromov.

web od 2day