Pripomienky k projektu revitalizácie Sadu J. Kráľa

Petržalský miestny úrad zverejnil na svojej oficiálnej internetovej stránke zoznam pripomienok, ktoré samospráve doručili obyvatelia v rámci tohtoročného verejného pripomienkovania projektu II. etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa. Mestská časť zosumarizovala viac ako 220 občianskych podnetov do 48 tematických okruhov, na ktoré ponúkajú odborné oddelenia úradu i tvorcovia projektu vecné odpovede, kroky, ako budú jednotlivé podnety zapracované do stále otvoreného projektového zámeru. Petržalská sa chce s dopracovaným projektom uchádzať už v roku 2011 o nenávratné finančné prostriedky z európskych fondov. Celkové projektové náklady sa odhadujú na 1,7 mil. EUR, pričom takmer 90% nákladov chce samospráva kryť zo zdrojov Európskej únie. Prípravu projektu financuje najväčšia bratislavská mestská časť z vlastného rozpočtu a náklady sú rozpočtované na úrovni 13.200 EUR.

Bratislavská verejnosť vo svojich pripomienkach najčastejšie kritizovala existenciu prevádzky erotického salónu v priestore Sadu Janka Kráľa a požaduje, aby samospráva podnikla kroky, ktoré by smerovali k ukončeniu jeho prevádzky. Diskutujúci zároveň požadujú, aby sa zachoval prírodný charakter sadu a spracovatelia projektu zvážili rozšírenie plôch, ktoré by slúžili pre oddych mladých ľudí a ich rodičov – detské ihrisko či čitáreň pod holým nebom. V projekte sa tiež počíta s rozšírením mobiliáriu a napríklad súčasný počet 197 lavičiek sa ma zvýšiť na 350. Polemiku medzi diskutujúcimi vyvoláva návrh na vybudovanie slnečných hodín a bludiska. Na základe doručených podnetov sa ľudia vo väčšej miere prikláňajú k hodinám, ktoré majú v sebe zakomponovanú symboliku európskej veľrieky Dunaj. Projektový zámer, stanoviská k doručeným podnetom je možné aj naďalej pripomienkovať a to využitím mailovej adresy sad@petrzalka.sk.

web od 2day