Odstránenie vozidiel

Keďže na výzvy na odstránenie vozidiel Peugeot – Černyševského 15, Citroen – Fedinova 7 a Ford – Fedinova 6-8, zverejnené 12.11.2010 ich majitelia nereagovali, požiadala mestská časť dňa 16.12.2010 spoločnosť AUTO-AZ, s.r.o., o ich odstránenie.

web od 2day