Budúcnosť veľkých investícií v Petržalke

Slnečnice či Petržalka City – to sú len dva z megaprojektov, ktoré majú ambície Petržalku zmeniť. Jeden z nich je situovaný na jej južnej časti, druhý dokonca priamo v jej centre.
„V oboch prípadoch bola podľa môjho názoru nedostatočná komunikácia s investorom,“ myslí si starosta Petržalky Vladimír Bajan. Oba projekty sú už vo vysokom štádiu – teda po stavebnom povolení, ktoré podpísal ešte bývalý starosta Milan Ftáčnik, a po schválení bývalým vedením mesta, avšak ich rozsah či nedostatočná dopravná obslužnosť môže robiť Petržalke problémy. Obzvlášť projekt Petržalka City môže zásadne ovplyvniť život obyvateľov Dvorov a najmä s jeho rozsahom sa nevie Bajan stotožniť. Investor Južného mesta a jeho prvej etapy – Slnečníc už o stretnutie s novým starostom záujem prejavil, v čo najkratšom čase však bude určite nevyhnutné rokovať aj s investorom druhého z projektov.
„Som zástancom stanovenia si jasných pravidiel dohôd s investormi, ktorí chcú u nás realizovať takéto investície, pretože našou úlohou je zabezpečiť, aby Petržalčanom vyhovovali, dopĺňali im potrebné služby a skvalitňovali im život, nie naopak,“ dodáva Vladimír Bajan. Starosta Bajan sa chce podrobne oboznámiť s týmito aj ďalšími projektmi, ktoré prevzal od bývalého vedenia a rovnako o nich informovať aj poslancov. V tých prípadoch, kde ešte bude dohoda možná, sa bude snažiť negatívne dopady na Petržalku minimalizovať. Podľa Bajana by v Petržalke mali pribúdať už len investície, ktoré posunú život Petržalčanov na novú kvalitatívnu úroveň – voľnočasové, športové či kultúrne aktivity predovšetkým v zastavaných častiach. A samozrejme riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť statickú dopravu.

web od 2day