Ľudskosť petržalských dôchodcov siaha až do Košíc

Tento týždeň privítal starosta Vladimír Bajan zástupkyne Jednoty dôchodcov Slovenska. Predsedníčka okresnej organizácie Valéria Baluchová oboznámila starostu s činnosťou petržalských seniorov. Prevládajú kultúrne a športové aktivity, poznávacie jednodňové až týždenné rekreačné zájazdy. Záujem je o cvičenie senioriek, turistiku, aj o stolnotenisový krúžok, v rámci ktorého usporiadali v decembri Pohár starostu. Činorodý je spevácky krúžok Melódia a hudobno-spevácky súbor Eva band.

„V Petržalke existuje tzv. Rada seniorov. Ide o poradný orgán starostu a v tejto tradícii chceme pokračovať aj naďalej“ povedal Vladimír Bajan. „Rada „starších“ sa vyjadruje ku koncepčným materiálom predkladaným na rokovania Miestneho zastupiteľstva ako aj k návrhom Všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú priamy dopad na dôchodcov zo sociálneho, kultúrneho, zdravotného, spoločenského, či iného hľadiska“ vysvetlil starosta. Popri zástupcoch Jednoty dôchodcov v Rade pôsobia aj zástupcovia Klubov dôchodcov.

Obec podporuje aktivity miestnych seniorov sumou 48.131 € ročne. Prispieva na stravovanie dôchodcov a zdravotne postuhnutých občanov cca 6.700 eurami mesačne. Podporuje aj ďalšie aktivity starších, ktorí privítali napr. možnosť bezplatného pripojenia na internet v kluboch dôchodcov. Petržalskí seniori podporu obci vracajú napríklad úspešnou reprezentáciou súboru Melódia, ktorý zastupoval všetkých seniorov Bratislavského kraja na Celoslovenskej prehliadke speváckych súborov Košiciach. Postúpil z 1. miesta v krajskej súťaži v Pezinku.

Oceniteľný je záujem petržalských seniorov o bezdomovcov. V klube dôchodcov im ponúknu čaj alebo dajú najesť, môžu získať teplé šatstvo, či iné veci. „Vážim si našich dôchodcov, ktorí v Petržalke majú svoje dôležité miesto. Sú aktívni a sú našimi očami a ušami. Vidia, cítia a pomáhajú… často spozorujú to, čo si človek v produktívnom veku ani nevšimne. Napríklad pomohli bezdomovcovi vypátrať rodinu na Východe Slovenska, a tak už nežije na ulici. Rodina sa chce seniorom poďakovať za nájdenie strateného syna a brata, o ktorom už dlhé roky nič nevedeli.“ vyzdvihol starosta Bajan. Mestská časť bude aj naďalej nielen finančne prispievať na aktivity seniorov, aby mohli zmysluplne prežívať život v postproduktívnom veku. tiež chce, aby sa na nich nezabúdalo pri veľkých investičných projektoch na území Petržalky a vznikali v novej zástavbe aj možnosti na stretávanie sa seniorov.

web od 2day