Daň za psa v Petržalke

Milí Petržalčania, koniec januára sa blíži. Nezabudnite preto včas prihlásiť svojho psa do evidencie na Miestnom úrade na Kutlíkovej ul.č. 17 v budove Technopolu (finančné oddelenie na 6. poschodí) a do 31.1. 2011 zaplatiť daň za psa.
Daň za psa je vyratúvaná od 6 mesiacov veku psa a je závislá od kohútikovej výšky psa v dospelosti. Za psa s výškou v kohútiku v dospelosti do 42,9 cm je určená ročná daň vo výške 33,19 €. Ročná sadzba dane za psa s výškou v kohútiku 43 cm a viac je 66,38 €.

Na území Petržalky neexistuje žiadna úľava na tzv. veľkých psov, t.j. s výškou v kohútiku 43 cm a viac, pokiaľ to priamo neurčuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach (napr. pes so špeciálnym výcvikom – vodiaci – pre občana nevidiaceho – podlieha registrácii, ale je oslobodený od platenia dane).

Ak je majiteľ malého psa (t.j. v kohútiku pod 43 cm) držiteľom preukazu ZŤP, alebo ak je osamelý dôchodca s príjmom do výšky životného minima (185,38 €), môže si uplatniť nárok na nižšiu sadzbu dane, ktorá je 16,59 €. Ak je pes chovaný v rodinnom dome, bez ohľadu na veľkosť psa, je daň vo výške 16,59 €.

K registrácii psa potrebujete: občiansky preukaz majiteľa psa, riadne vyplnený očkovací preukaz psa alebo preukaz o jeho pôvode, prípadne cestový preukaz psa. Po zaregistrovaní do evidencie psov, hneď je vydaná evidenčná známka. Prvá známka pre psíka je vydávaná bezplatne.

web od 2day