Šanca novej Petržalke

„Našim zámerom je zlepšiť kvalitu života v Petržalke a preto chceme intenzívnejšie spolupracovať s Fakultou architektúry STU. Treba dať šancu novej generácii, ktorá tu bude bývať.“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan po stretnutí s doc. Ľubicou Vitkovou dekankou Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pre fakultu je táto mestská časť veľkou výzvou každý rok: „Veľa zahraničných študentov si vyberá v témach svojich prác práve Petržalku“ vysvetlila dekanka Vitková.

Ocenila, že študentom spolupráca s mestskou časťou umožní pracovať na reálnych úlohách a to s informáciami z prvej ruky, pretože budú môcť komunikovať so samosprávou aj obyvateľmi a simulovať tak situáciu, aká mladých inžinierov bude čakať v praxi. Fakulta ponúka nielen inšpirácie prostredníctvom študentských prác pod odborným dohľadom pedagógov, workshopy, výstavy, či štúdie, ale aj expertízne činnosti odborníkov pri analýze problémov ako aj pri posudzovaní dosahu investičných zámerov a štúdií na území mestskej časti.

„Chceme modernizovať vzhľad Petržalky. Sú tu vnútrobloky, terasy, parčíky, kontajnerové stojiská… Máme tzv. „hluché“ miesta na sídliskách, ktorým treba vdýchnuť život, dať im nový rozmer, aby slúžili ako oddychové zóny pre obyvateľov“ potvrdil záujem o spoluprácu starosta Vladimír Bajan a okrem odbornej pomoci pri hodnotení investičných aktivít od Fakulty architektúry očakáva aj pomoc s problémami, ktoré si rokmi nesie Petržalka charakterom panelovej výstavby. „Petržalka potrebuje nové výzvy a svieže inšpirácie“ dodal starosta. Podľa vyjadrenia dekanky Ľubice Vitkovej, spolupráca sa črtá najviac s Ústavom urbanizmu a územného plánovania, Ústavom krajinnej a záhradnej architektúry, Ústavom dizajnu ale aj s odborníkmi ostatných ústavov fakulty. „Petržalka má výhodnú polohu a je pre nás stále zaujímavá. Aj dnes jej chýbajú niektoré funkcie a je čo robiť s uniformitou zástavby a panelákov“ dodala docentka Vitková.

web od 2day